Кристален въздух с аромат на борове!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Добринище

Обект: 2303-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22640.00 Първа: 14.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС Добринище

Обект: 2310-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11098.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 14.06.2023