Кристален въздух с аромат на борове!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Добринище

Обект: 2320-7 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13831.00 Първа: 07.03.2024
Втора: 07.03.2024

ДГС Добринище

Обект: 2320-6 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26600.00 Първа: 07.03.2024
Втора: 07.03.2024

ДГС Добринище

Обект: ЦС-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18427.65 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Добринище

Обект: 2320-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15400.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Добринище

Обект: 2320-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19190.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024