Кристален въздух с аромат на борове!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Добринище

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 86447.00 Първа: 26.05.2023
Втора: 26.05.2023

ДГС Добринище

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34577.00 Първа: 26.05.2023
Втора: 26.05.2023

ДГС Добринище

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 48887.00 Първа: 26.05.2023
Втора: 26.05.2023