Кристален въздух с аромат на борове!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Добринище

Обект: 2415МТ-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28155.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2414-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 69455.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2413-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 40625.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2412МТ-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 37390.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2411-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 87770.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2410-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 63495.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2409-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 46300.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2408-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 36195.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 19.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2407-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56900.00 Първа: 08.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2406-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 42060.00 Първа: 08.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2405-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 29590.00 Първа: 08.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2404-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44875.00 Първа: 08.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2403-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56525.00 Първа: 08.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2402-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 40840.00 Първа: 08.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2401-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 87760.00 Първа: 08.12.2023
Втора: 15.12.2023

ДГС Добринище

Обект: 2326-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 63070.00 Първа: 04.10.2023
Втора: 04.10.2023

ДГС Добринище

Обект: 2323-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28250.00 Първа: 15.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Добринище

Обект: 2315-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 93870.00 Първа: 13.07.2023
Втора: 20.07.2023