Кристален въздух с аромат на борове!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Добринище

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28068.00 Първа: 21.09.2023

ДГС Добринище

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33983.00 Първа: 21.09.2023
Втора: 21.09.2023

ДГС Добринище

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18267.00 Първа: 15.09.2023
Втора: 15.09.2023

ДГС Добринище

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12083.00 Първа: 15.09.2023
Втора: 15.09.2023

ДГС Добринище

Обект: 2322 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35122.00 Първа: 31.08.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Добринище

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32432.00 Първа: 31.08.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Добринище

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32026.00 Първа: 31.08.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Добринище

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22165.00 Първа: 03.08.2023
Втора: 03.08.2023

ДГС Добринище

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 41738.00 Първа: 03.08.2023
Втора: 03.08.2023

ДГС Добринище

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 86447.00 Първа: 26.05.2023
Втора: 26.05.2023

ДГС Добринище

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34577.00 Първа: 26.05.2023
Втора: 26.05.2023

ДГС Добринище

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 48887.00 Първа: 26.05.2023
Втора: 26.05.2023