Кристален въздух с аромат на борове!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Добринище

Обект: 2318МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 34653.00 Първа: 30.05.2023
Втора: 30.05.2023

ДГС Добринище

Обект: 2317МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16587.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 04.07.2023

ДГС Добринище

Обект: 2316МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 22866.00 Първа: 30.05.2023
Втора: 30.05.2023